AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của các chất khí khác nhau? 

  • A. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệu giống nhau. 
  • B.  Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
  • C. Các chất khí khác nhau không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>