YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kể từ lúc bắt đầu một chu trình mới ở động cơ đốt trong bốn kỳ cho đến khi trục khuỷu quay được một vòng thì:

  • A. Động cơ đã thực hiện xong kỳ nổ và thải khí.
  • B. Piston thực hiện được hai lần đi lên và hai lần đi xuống
  • C. Piston ở vị trí điểm chết dưới và bắt đầu đi đến điểm chết trên
  • D. Động cơ đã thực hiện xong kỳ nạp và nén khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Động cơ đã thực hiện xong kỳ nạp và nén khí

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA