• Câu hỏi:

  Jazz was so popular  .............. the 1920s that the decade is sometimes called the Jazz Age.

  • A. on
  • B. at
  • C. by
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC