YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  It's against the law to kill the black rhinoceros. They …….. extinct.

  • A. became
  • B. have become
  • C. become
  • D. are becoming

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA