ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Exercise 2Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  It was just a friendly get-together. Everyone was wearing_________clothes. No one needed to be well-dressed

  • A. formal
  • B. casual
  • C. unimportant
  • D. unfriendly
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1