• Câu hỏi:

  It is important to remember that Henry ___________very differently from you. She may not agree to the changes you have made in the organization of the company.

  • A. think
  • B. to think
  • C. thinks
  • D. thinking

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC