YOMEDIA
UREKA
 • Chọn đáp án đúng

  Câu hỏi:

  _____________________.

  • A. a pair of sport new French shoes
  • B. a pair of new sport French shoes
  • C. a pair of new French sport shoes
  • D. a pair of French new sport shoes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON