AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Is it right that politicians should make important decisions without consulting the public to who they are accountable?

   

  • A. that politicians
  • B. should make
  • C. consulting
  • D. to who

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  to who ---> to whom

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>