• Câu hỏi:

  Inhibin có vai trò:

  • A. Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC