ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Influenza vaccine _______.

  • A. has only been used for adults
  • B. cannot be used for children
  • C. has appeared to be safe in all age groups tested
  • D. causes bad effects on children and elderly people

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE