ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  In the past the trip _______ very rough and often dangerous, but things _______ a great deal in the last hundred and fifty years.

  • A. was / have changed
  • B. is / change
  • C. had been / will change
  • D. has been / changed
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  was (in the past)/ have changed (in the last hundred and fifty years)

  Dịch: Thời xưa, cuộc hành trình dài thường rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng mọi thứ đã thay đổi nhiều trong 150 năm trước.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1