YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  In the 19th century, it _______ two or three months to cross North America by covered wagon.

  • A. took
  • B. has taken
  • C. had taken
  • D. was taking

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  took (thì quá khứ đơn): sự việc đã xảy ra ở quá khứ có thời gian xác định.

  Dịch: Vào thế kỉ 19, phải mất 2 hoặc 3 tháng để đi qua Bắc Mỹ bằng xe ngựa kéo có mui.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA