AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If you visit an American friend at home in the evening, you may find that your friend wears............

  • A. Pretty clothes
  • B. Informal clothes
  • C. Formal clothes
  • D. Plain clothes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>