AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If you have already decided on a course that you would like to study at university, or we recommend that you take a look at the course requirements first.

  • A. have already decided
  • B. that
  • C. or we
  • D. first

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  or we ---> we

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>