ADMICRO
 • Câu hỏi:

  If you are in a foreign country, the best way the writer suggests to you is to wear.........................

  • A. Strange clothes
  • B. As the people there do
  • C. Your native clothes
  • D. Comfortable clothes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA