ADMICRO
 • Câu hỏi:

  If my aunt had not fallen down yesterday, ______.

  • A. her legs would not be hurting now
  • B. she can walk normally now
  • C. she does not have to go on crutches now
  • D. she would not have been painful now

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA