• Câu hỏi:

  If it ______ more humid in the desert of the Southwest, the hot temperature would be unbearable.

  • A. is
  • B. would be
  • C. were
  • D. had been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC