AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If I weren't working for an accounting firm, I______ in a bank.

  • A. work
  • B. will work
  • C. have worked
  • D. would be working

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>