AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I'd lost my key, so I ______ the door when I got home.

  • A. could lock
  • B. wasn't able to lock
  • C. couldn't unlock
  • D. was able to unlock

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>