• Câu hỏi:

  I wasn’t able to understand French so I didn’t know what he said. If only he spoke English.

  • A. wasn't able to
  • B. so
  • C. said
  • D. spoke

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  spoke ---> had spoken

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC