• Câu hỏi:

  I (not / work)............ all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.

  • A. had not been working
  • B. had worked
  • C. had not worked
  • D. had not been worked

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC