RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  I did not answer the door even though I knew it was my friend.

  • A. Unless I knew it was my friend, I would not answer the door.
  • B. I knew it was my friend, but I did not answer the door.
  • C. Only when I answered the door did I knew it was my friend.
  • D. I answered the door since I knew it was my friend.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>