• Câu hỏi:

  I believe not only people are important to the world, ______.

  • A. nature is important, too
  • B. nature is important either
  • C. neither is nature important
  • D. but nature is important

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC