YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I _______ all the preparations before you _______ home tonight.

  • A. have made / will have come
  • B. am making / came
  • C. will make will come
  • D. will have made / come

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA