• Câu hỏi:

  Hướng chuyên môn hóa vận tải hàng hóa và hành khách của giao thông vận tải đường thủy nước ta thể hiện rõ nhất ở vùng : 

   

  • A. Đồng bằng sông Hồng  
  • B. Bắc Trung Bộ   
  • C. Đông Nam Bộ 
    
  • D. Đồng bằng sông Cửu Long 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC