AMBIENT
 • Câu hỏi:

  How can the government reform the state-owned sector?

  • A. By reducing state intervention in business.
  • B. By eliminating government subsidies.
  • C. By privatizing state-owned enterprises.
  • D. By including commercial banks.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>