ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hợp chất X là một anpha aminoaxit. cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 1,25M , sau đó cô cạn dd thì được 18,75 g muối. Mặt khác nếu cho 0,1 mol X tac dung với 1 lượng vừa đủ NaOH, rồi đem cô cạn thì được 17,3 g muối.
  xác định ctpt va ctct của X. X ko làm mất màu KMnO4

  • A. H2N−CH2−CH2−COOH
  • B. C6H5−CH(NH2)−COOH
  • C. H2N−CH(CH3)−COOH
  • D. HCOOH3N−CH=CH2  
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào số mol aa và số mol HCl ta suy ra aa có 1 nhóm −NH2
  Mmuoi=Maa+36,5=187,5→Maa=151
  Ở TN2, khối lượng aa: 15,1gC6H5−CH(NH2)−COOH
  Khi tác dụng với NaOH thì khối lượng rắn giảm là do thay thế 1H bằng 1Na nên:
  nNaOH=17,3−15,122=0,1(mol)
  Suy ra aa có 1 nhóm -COOH
  Có M suy ra công thức:

  C6H5−CH(NH2)−COOH

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43526

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1