AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ cho cơ thể thực vật tiết ra

  • A. Có tác dụng kháng bệnh cho cây
  • B. Chỉ có tác dụng ức chế hoạt động của cây
  • C. Chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây
  • D. Có tác dụng điều hòa hoạt động của cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>