AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây ?

  • A.

   Tăng nhịp hô hấp

  • B. Tăng nhịp tim
  • C. Dãn phế quản
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>