• Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây là kết quả của trao đổi chất ở cấp độ tế bào

  • A. Tế bào nhận từ máu,khí O2, chất dinh dưỡng
  • B. Tế bào nhận từ máu chất bã
  • C. Máu nhận từ tế bào chất dinh dưỡng
  • D. Cả ba câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC