AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào dưới đây được xem là kết quả của trao đổi chất ở cấp độ cơ thể

  • A. Cơ thể nhận từ môi trường khí CO2
  • B. Cơ thể nhận từ môi trường khí O2
  • C. Cơ thể thải ra môi trường khí O2
  • D. Cơ thể thải ra môi trường khí CO2 và khí O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>