• Câu hỏi:

  Hoa tự thụ phấn là hoa có:

  • A. Hạt phấn rơi trên đầu nhuỵ của chính hoa đó.
  • B. Hạt phấn tiếp xúc với bầu nhuỵ của hoa khác.
  • C. Hạt phấn rơi trên đầu nhuỵ của hoa khác.
  • D. Hạt phấn tiếp xúc với noãn của chính hoa đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC