AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hóa chất dùng để phân biệt khí metan và etilen là?

  • A. Dung dịch brom
  • B. Dung dịch phenolphtalein
  • C. Dung dịch nước vôi trong
  • D. Dung dịch Natrihidroxit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>