YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?

  • A. 1914
  • B. 1913
  • C. 1911
  • D. 1912

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 97

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF