AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ mặt cắt của một con đê chắn nước cho thấy mặt đê bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để: 

  • A. tiết kiệm đất đắp đê
  • B. làm thành mặt phăng nghiêng, tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn đi lên mặt đê
  • C. có thể trồng cỏ trên đê, giữ cho đê khỏi bị lở
  • D. chân đê có thể chịu được áp suất lớn hơn nhiều so với mặt đê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA