AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức di chuyển nào dưới đây không có ở châu chấu?

  • A. Bay.
  • B.
  • C. Nhảy bằng hai chân sau.
  • D. Bơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>