AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại?

  • A. Chăn nuôi chăn thả.
  • B. Chăn nuôi chuồng trại.
  • C. Chăn nuôi công nghiệp.
  • D. Chăn nuôi nửa chuồng trại.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>