AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn (đáy tháp rộng ở dưới, đỉnh tháp hẹp ở trên) là hình tháp biểu diễn

  • A. Năng lượng của các bậc dinh dưỡng
  • B. Sinh khối của các bậc dinh dưỡng
  • C. Số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng
  • D. Sinh khối và số lượng cá thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>