• Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong một bình không đậy nút?

   

  • A. Khối lượng của lượng khí tăng.
  • B. Thể tích của lượng khí tăng.
  • C. Khối lượng riêng của lượng khí giảm

    
  • D. Cả ba đại lượng trên đều không thay đổi.

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn câu C: Khối lượng riêng của lượng khí giảm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC