MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào diễn ra khi cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm:

  • A. Có bọt khí xuất hiện
  • B. Xuất hiện kết tủa keo trắng không tan
  • C. Xuất hiện khí màu nâu đỏ
  • D. Xuất hiện kết tủa keo màu xanh và có bọt khí không màu thoát ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA