• Câu hỏi:

  Hiện tượng nào diễn ra khi cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm:

  • A. Có bọt khí xuất hiện
  • B. Xuất hiện kết tủa keo trắng không tan
  • C. Xuất hiện khí màu nâu đỏ
  • D. Xuất hiện kết tủa keo màu xanh và có bọt khí không màu thoát ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC