ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng diễn ra khi cho đinh Sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl là:

  • A. Có khí không màu thoát ra
  • B. Có khí mùi xốc thoát ra
  • C. Xuất hiện kết tủa màu xanh
  • D. Xuất hiện kết tủa màu đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑. Khí không màu thoát ra là khí Hidro

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE