• Câu hỏi:

  Hiện tượng diễn ra khi cho đinh Sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl là:

  • A. Có khí không màu thoát ra
  • B. Có khí mùi xốc thoát ra
  • C. Xuất hiện kết tủa màu xanh
  • D. Xuất hiện kết tủa màu đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑. Khí không màu thoát ra là khí Hidro

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC