AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện nay ngành dịch vụ ở Việt Nam phát triển khá nhanh là vì: 

  • A. Trình độ dân trí ngày càng cao
  • B. Nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa
  • C. Thu nhập của người dân ngày càng tăng
  • D. Hệ thống giao thông vận tải ngày càng mở rộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>