AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hidro và oxi đã hóa hợp theo tỉ lệ thế nào về khối lượng để tạo thành nước?

  • A. 8 phần Hiđro và 1 phần O
  • B. 2 phần Hiđro và 1 phần O
  • C. 4 phần Hiđro và 3 phần O
  • D. 1 phần Hiđro và 8 phần O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>