RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm những bộ phận nào?

  • A. Thần kinh vận động và thần kinh xương cơ
  • B. Thần kinh giao cảm và đối giao cảm
  • C. Thần kinh cảm giác và thần kinh vận động
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA