ADMICRO
 • Câu hỏi:

  He spent a year in India and loves spicy food. _______ the food is, _______ he likes it.

  • A. The hotter / the more and more
  • B. The hotter / the more
  • C. The more and more hot / the more
  • D. The hottest / the most

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP