• Câu hỏi:

  Hệ số căng bề mặt chất lỏng không có đặc điểm 

  • A. tăng lên khi nhiệt độ tăng.
  • B. phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
  • C.  có đơn vị đo là N/m. 
  • D. giảm khi nhiệt độ tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC