• Câu hỏi:

  He left school after taking O-levels because_______. 

  • A. he did not enjoy school
  • B. he wanted to work with computers and staying at school did not help him
  • C. he was afraid of getting too old to start computing
  • D. he wanted to earn a lot of money

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC