AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy tìm phát biểu sai. 

  • A. Quỹ đạo của một vật là tương đối đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau.
  • B. Vận tốc của vật là tương đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.
  • C. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối.
  • D. Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tuyệt đối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>