AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong bình chứa chất lỏng trong hình vẽ. 

  • A. pM < pN < pQ
  • B. pM = pN = p
  • C. pM > pN > pQ
  • D. pM < pQ < p

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>