AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu đúng:

  ĐCNN của một thước đo độ dài là: 

  • A. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai số gần nhau ghi trên thước đo.
  • B. Khoảng cách giữa hai vạch chia trên thước.
  • C. Giá trị bằng số đầu tiên ghi trên thước đo.
  • D. Giá trị độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước đo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>